Camp Hudøy – nyhetsbrev deltagere nr. 1 – 2022

I dag har vi sendt ut nyhetsbrev på e-mail til de som har fått plass på Camp Hudøy 2022.
barn som synger kolonisang

Utvidet søknadsfrist deltagere Camp Hudøy 2022

Søknadsfrist utvidet til 13.mars 2022

Godt nytt år!

Vi synes det er så fantastisk at vi har så mange ivrige søkere, men søknadsskjemaer for både deltagere og sommeransatte åpnes ikke før 17. januar - så følg med!

Har du hørt om Ungdata?

Den 24. november deltok Stiftelsen Hudøy på Ungdatakonferansen

Periodeoversikt Camp Hudøy 2022

Her kommer periodeoversikten for sommeren 2022:

Hittegods – endt Camp Hudøy 2021

Datoer og sted for henting av hittegods.
Barn siste dag på Hudøy

Siste oppdatering på tildeling av camp-plasser (oppdatert 29.06.2021)

Økt antall deltagere fra 220 til 300 på Camp Hudøy

Oppdatering Camp Hudøy sommeren

Siste oppdatering på midlertidig tildeling av camp-plasser (oppdatert 09.06.2021)!

Siste oppdatering på midlertidig tildeling av camp-plasser

Oppdatert informasjon om sommerens Camp Hudøy 02.06.21

Sommerjobb på Hudøy

Siste oppdatering 19.05.2021
Lia koloni sett fra veien

Leie av koloni

Ny bookingløsning snaaart på plass