Mer informasjon om Camp Hudøy

Her finner du de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med søknader og ventelister, vennekoder, plasser, prisgrupper og betaling. Ta kontakt med oss om spørsmålet ditt ikke er besvart.

Plasser og ventelister

På grunn av systembegrensninger kan du dessverre ikke se hvilken ventelisteplassering du har, men på denne siden kan du se hvor mange som totalt står på venteliste til alle de ulike campene. Forhåpentligvis gir det et godt nok grunnlag til å vurdere om man skal flytte seg fra venteliste på en camp, til venteliste på en annen. Merk at dersom du bytter fra en venteliste til en annen, havner du nederst på den nye ventelisten.

Om dette ikke er godt nok, kan du kontakte oss for å få vite nøyaktig plassering. Vi er i utgangspunktet restriktive med å gi ut denne informasjonen, spesielt i de første ukene etter tildelingen, fordi vi av og til må gjøre justeringer i listene for å kunne gi plass til barn med spesielle behov. Vi håper og tror på forståelse for slike prioriteringer. Om du har spurt oss før og fått nei til svar, var det nok fordi spørsmålet kom i en periode med mye bevegelser i ventelistene. Svaret ville altså ikke vært gyldig særlig lenge på det tidspunktet. Da kan du gjerne spørre igjen, så svarer vi etter beste evne.

Nei, du kan kun stå på én venteliste om gangen. På denne siden kan du se hvor mange som til enhver tid står på de ulike ventelistene. Merk at dersom du bytter fra en venteliste til en annen, havner du nederst på den nye ventelisten.

Godt spørsmål! Dette ser ut til å være en svakhet i systemet. Heldigvis finnes det en løsning:

 1. Logg ut av min side.
 2. Gå inn på campoversikten på nytt, uten å være innlogget som foresatt.
 3. Du skal nå kunne se ventelistestatus til alle de forskjellige campene, inkludert den du selv står på.

Klikk her for å gå til campoversikten.

Nei dessverre, om du bytter fra en venteliste til en annen, havner du nederst på den nye ventelisten.

Opprykk fra venteliste skjer fortløpende. Når noen med tildelt plass sier fra seg plassen sin, rykker den øverste på ventelista automatisk og umiddelbart opp og fyller den plassen. Så sendes det ut et automatisk epostvarsel til den heldige.

De som er tildelt plass har ingen konkret frist for å melde seg av, og dermed kan opprykk fra venteliste skje når som helst fram til campstart.

Dette er det vanskelig å gi et godt svar på. Erfaringsvis får vi et sted mellom 80 og 120 avmeldinger fra tildeling til campstart, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir slik i år også. I tillegg er det også helt tilfeldig hvilke camper avmeldingene kommer fra. Generelt kan vi nok si at det er flere avmeldinger på grunn av kalde føtter og hjemlengsel fra campene for de yngste enn fra campene for de eldste, men utover det kan avmeldinger komme fra en hvilken som helst camp til en hvilken som helst tid.

De som har fått plass har ingen konkret frist for å melde seg av, men vi oppfordrer dem til å ta raske beslutninger nettopp av hensyn til de som står på venteliste. De får også beskjed om at avmeldinger mindre enn 21 dager før campstart ikke vil bli refundert. Utover det er det opp til dem selv å bestemme når de eventuelt skal melde seg av plassen de er tildelt. Vi ser likevel ofte at det er flest avmeldinger i ukene etter tildeling, altså rundt påsketider, og i perioden hvor vi sender ut fakturaer for oppholdet, altså i midten av mai.

En annen ukjent faktor er om de som står på venteliste har lagt andre ferieplaner eller ikke. Dette har ikke vi noe oversikt over, men vi ser ofte at én enkelt avmelding kan flytte seg mange plasser nedover på ventelisten før den til slutt treffer noen som kan eller vil ta den. Dette blir ofte vanligere jo nærmere sommeren avmeldingen kommer, som om du har mulighet til å stå på venteliste lenge og hive deg rundt på kort varsel, vil sannsynligheten for å få plass fra venteliste øke betraktelig.

Søknad og påmelding

Det var synd, men alt håp er likevel ikke ute!

Selv om vi hvert år får inn nesten dobbelt så mange søkere som vi har plass til, vil det kunne dukke opp ledige plasser og/eller korte ventelister til enkelte camper. Dette kommer helt an på kjønns- og alderssammensetningen av den eksisterende søkermassen og hvilke camper de har satt på sine ønskelister, så det er dessverre helt umulig for oss å forutsi hvordan det vil bli. Men stort sett ser vi at det kan dukke opp ledige plasser og/eller korte ventelister, spesielt til campene i 2. periode, etter at den første runden med tildelinger er gjennomført.

Den første runden med tildelinger gjøres i år fredag 22. mars. Etter dette vil det være mulig for nye søkere å registrere sine påmeldinger. Dette gjøres på vanlig måte, det vil si, ved å logge inn via BankID på www.hudoy.no.

Søkere som registrerte sin påmelding før fristen, vil bli prioritert foran nye søkere som registrerer sin påmelding etter første runde med tildelinger.

Se flere spørsmål og svar om plasser og ventelister i eget felt lenger ned på denne siden.

22. mars 2024.

Nei, det er du ikke. Det er loddtrekning om plassene til Camp Hudøy. Vi har de siste årene hatt rundt 2500 søkere, og har dessverre kun 1379 plasser å tilby.

Det er ingen konkret frist for å melde seg av, men av hensyn til de som står på venteliste oppfordrer vi til raske avgjørelser. Vi går ut ifra at de som ikke melder seg av ønsker plassen, og sender faktura for oppholdet i løpet av mai en gang. Om du planlegger å melde deg av er det derfor lurt å gjøre det før den tid, så slipper du å bli fakturert unødvendig.

Avmeldinger mindre enn 21 dager før campstart vil ikke bli refundert.

Ja, vi lagrer ikke informasjon om barna fra år til år, så du må opprette og legge inn informasjonen på nytt for hvert år.

Ah, beklager, da har den ikke kommet med i årets database. Men ingen fare, du kan bare huke av på «Annet» og fylle inn navnet på skolen i tekstfeltet som popper opp under. Da blir barnet ditt oppført med riktig skole i listene våre, og vi får den infoen vi trenger til å føre statistikk etter endt sesong.

Da kan det hende du tolker for eksempel camp for 5.-6. trinn som en camp kun for de som nå går i 5. klasse og skal opp i 6. klasse etter sommeren. Men sånn er det altså ikke.

Vi grupperer to og to klassetrinn sammen på hver camp, og du skal søke camp ut ifra trinnet du går i når du søker. Campen for 5.-6. trinn er altså for alle som nå går i enten 5. eller 6. klasse. Om du for eksempel går i 5. klasse, kan du altså søke plass både på camp for 5.-6. trinn og camp for 4.-5. trinn.

Søsken og vennekoder

Ja, søsken som er søkt inn av samme foresatt får som regel plass i samme periode dersom de har søkt om det, men fordeles på ulike camper ut ifra alder og kjønn. De ulike sammensetningene er som følger:

 • 2.-3. trinn blandet
 • 4.-5. trinn gutter
 • 4.-5. trinn jenter
 • 5.-6. trinn gutter
 • 6.-.7. trinn gutter
 • 6.-7. trinn jenter
 • 8.-9. trinn gutter
 • 8.-9. trinn jenter

Dersom begge eller alle søsknene fyller kriteriene for å være på samme camp, vil det i de aller fleste tilfeller også bli slik. Merk at det fortsatt er loddtrekning om plassene på Camp Hudøy og at det derfor kan hende at en av søsknene får den aller siste ledige plassen i en gitt periode. I det tilfellet vil systemet prioritere å fylle den ledige plassen fremfor å holde søsknene samlet. Ta gjerne kontakt med oss om dette skjer med deg, så skal vi se nærmere på hva som er mulig i hvert enkelt tilfelle.

Vi har et vennekodesystem som gjør at du som søker kan koble deg til en annen søker. Systemet har dessverre ikke mulighet til å koble flere enn to søkere til hverandre, og sammenkoblede søkere deltar i loddtrekningen om de ledige plassene på lik linje med de som ikke er koblet med en venn.

Så fremt begge har ønsket seg samme camp(er) og samme periode(r), vil vennekodesystemet i de fleste tilfeller holde de sammenkoblede søkerne sammen. Unntaket er dersom en av søkerne skulle få den aller siste ledige plassen på en gitt camp. I det tilfellet vil systemet bryte sammenkoblingen for å fylle den ledige plassen.

Vennekoden dukker opp nederst på barnets fane på dine innloggede sider etter at påmeldingen er gjennomført.

Ikke noe problem, det holder at én av søkerne legger inn en annen søkers vennekode for at begge søkerne skal bli koblet sammen i systemet. Dersom man senere skulle velge å bryte denne sammenkoblingen, vil begge søkerne få opp en vennekode som så kan sendes til noen andre.

Grunnen til at søker A «mister» sin egen vennekode etter å ha brukt vennekoden hen fikk fra søker B, er rett og slett for å hindre at søker A sender sin vennekode til søker C, når hen egentlig er koblet med søker B. På den måten kan systemet koble to og to søkere sammen uten å være redd for at det oppstår lange, uhåndterbare kjeder av sammenkoblede søkere.

Nei, vennekodesystemet påvirker ikke sannsynligheten for å få tilbud om plass på Camp Hudøy.

Det kan du dessverre ikke, men om du vil sjekke, endre eller oppheve vennekodekoblinger kan du sende oss en e-post på firmapost@hudoy.no.

Ja, det er nok lurt. Algoritmen som fordeler søkere på de ulike campene forsøker å innfri alle søkernes førstevalg først, før den tar hensyn til søsken- og vennekoblinger.

Vennekodesystemet kan dessverre bare koble to og to søkere sammen, så grupper på tre må selv vurdere om de vil bruke vennekode eller ikke. Vår anbefaling er i alle tilfeller at alle tre søkere har identiske ønskelister på søknadene sine, uansett om vennekode benyttes eller ikke.

Nei, dessverre. Du kan kun være vennekodekoblet med én annen søker, uavhengig av hvor mange perioder du eller vennen din søker.

Priser og betaling

Prisene på Camp Hudøy er inntektsregulert. Fullstendig prisliste finner du omtrent halvveis ned på denne siden.

Kommer an på når avmeldingen skjer. Avmeldinger mindre enn 21 dager før campstart vil ikke bli refundert.

Jada, du kan helt fint søke nå og ettersende skattemeldingen når den kommer. Det vil si, fristen for å søke plass på Camp Hudøy er ikke det samme som fristen for å laste opp skattemelding. Vi har ikke egentlig en egen frist for dette, men en eller annen gang før vi sender ut faktura for oppholdet hadde vært kjekt.

Generelle spørsmål

Ja, Hudøy eies av Oslo kommune og Camp Hudøy er derfor kun for barn som går på skole i Oslo.

Camper for 2.-3. trinn = 5 dager.

Camper for 4. trinn og eldre = 12 dager.

Absolutt, det er ingen tvang å være på Hudøy perioden ut, men prisen er den samme og vi setter kun opp busstransport mellom Oslo og Hudøy på de oppsatte avreise- og hjemreisedagene.

Du hører til i klassetrinnet for den klassen du går i når du søker. Går du i 5. trinn på våren og skal opp i 6. trinn til høsten, skal du søke på camp for 5. trinn.

Klikk her for å se fullstendig campoversikt for årets Camp Hudøy.

Nei, men det er ikke store aldersforskjellen. Vi grupperer to og to klassetrinn sammen på hver camp. Det finnes camper for 2. og 3. trinn (5-dagersleir), og camper for 4.-5. trinn, 5.-6. trinn og 6.-7. trinn (12-dagersleir). I tillegg arrangerer vi «bonusleir» for ungdommer på 8.-9. trinn som har deltatt på ordinære camper tidligere år. Også her er varigheten 12 dager.