Vilkår og betingelser

Ettersom Stiftelsen Hudøy driver sin feriekoloni på vegne av Oslo kommune er campene i sommerferien kun for barn og unge i Osloskolen. Det vil si at et vilkår er at du må være elev i Osloskolen for å kunne søke på campene. Utenom campene er det mulig for leietagere utenfor Oslo å søke om å leie koloniene, men vi vil prioritere leietagere fra Oslo og Tønsberg-området.

På Hudøy er det tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser på noen av koloniene, men dessverre ikke i tilstrekkelig grad. Alle kolonier har utedo med trapper og naturen på Hudøy er ganske kupert. For personer med funksjonsnedsettelse som søker plass på camp, vil vi være avhengige av en god dialog med omsorgspersoner og at vi sammen gjør gode vurderinger av på den enkeltes mulighet og begrensninger.

For å sikre at Hudøy skal være tilgjengelig for alle har vi en inntektsbasert egenandel. Det vil si at familier med lav inntekt vil kunne betale redusert egenandel for sitt barn.