Om tilrettelegging på Camp Hudøy

Vi har et sterkt ønske om at Hudøy skal være for alle barn og ønsker derfor å gjøre alt vi kan for å fjerne og/eller redusere eventuelle hindringer for deltagelse.

Hudøy bærer videre en over 100 år gammel kolonitradisjon. Øya huser 64 nærmere 100 år gamle bygg og ca 1500 mål med «vill» natur. For noen vil dette være utfordrende i seg selv på grunn av behov for særlig tilrettelegging, men vi samarbeider nå med Oslo kommune om et større prosjekt for å utvikle bygg, tilrettelegge naturområder og å tilpasse aktivitetstilbudet. Vi ser frem til å få et skikkelig løft som kan gi enda flere barn den gode Hudøyopplevelsen.

Det er viktig for oss at foreldre og barn kjenner godt nok til de faktiske forholdene på øya i dag, slik at vi kan sikre at de barna som kommer til Hudøy får en positiv opplevelse av øya og fellesskapet. Vi tenker derfor at det er viktig at dere kjenner til at vi har:

 • Gamle bygg og utedoer med kronglete adkomst (trapper) og lite/trang plass
 • Sovesaler som stort sett ligger i andre etasje
 • Mange barn og lite plass gir ofte høyt lydnivå med lite egentid og personlig «space»
 • Ulendt terreng og mange aktiviteter i naturen (tur er dagens hovedaktivitet)
 • Et begrenset antall sengeplasser for ansatte
 • Relativt lav bemanning (pga få sengeplasser for ansatte)

På tross av dette, og kanskje noen ganger på grunn av dette, opplever vi at de fleste barn stortrives på Hudøy fordi det har en viss sjarm og fordi man kommer inn i en verden som ofte er enklere enn livet ellers. Noen av de tingene som bidrar i positiv retning kan være at:

 • Dagene er forutsigbare og beskjedene er tydelige
 • De voksne har en trygg, tydelig og forutsigbar væremåte
 • Det er mye frisk luft og fysisk aktivitet
 • Det er sjelden krav om å «sitte stille på plassen sin»
 • Vi har en kultur hvor forskjellighet ofte oppleves som mer positivt enn ellers
 • På Hudøy får barn lov til å være barn (det er mye tull og fjas)
 • Vi har til enhver tid to leger ansatt på øya

Men for noen vil de samme forholdene kunne gjøre oppholdet litt mer vanskelig – og for noen vil det dessverre være umulig å delta. Spesielt viktig for oss at du vet om følgende:

Fysiske begrensninger

Dersom du bruker rullestol eller trenger hjelp til å forflytte deg har vi erfart at det er vanskelig å delta på campene og ta del i aktivitetene med de andre barna. De daglige turene og husenes innretning er lite tilrettelagt og er derfor noe av det vi skal jobbe med fremover i samarbeid med kommunen.

Forventninger om individuell oppfølging

Når du søker ditt barn til Hudøy er det viktig at du kjenner til at man ikke kan forvente at de voksne har tid til en-til-en-oppfølging av barn. På hver enkelt koloni er det mellom 30 og 45 barn og 8 assistenter som jobber i turnus. Det betyr at det i løpet av dagen vil variere mellom 2 og 4 assistenter som er med barna – og da sier det seg selv hva man kan forvente av oppfølging av den enkelte. Heldigvis er vi skikkelig gode på aktivisering, relasjonsarbeid, forutsigbarhet og medvirkning. I tillegg blir hverdagen litt enklere når man ikke skal forholde seg til sosiale medier og omverden i like stor grad som hjemme, og timeplanen i all hovedsak består av turer, bading og morsomme aktiviteter.

Vi ser hvert år at barn «vokser» gjennom oppholdet på Hudøy, til overraskelse for dem selv og foreldrene (og fornøydhetsundersøkelsene viser det samme). Ta derfor gjerne kontakt hvis barnet ditt trenger særskilt tilrettelegging til vanlig eller om du lurer på om en slik «selvstendighetsprøve» kan bli utfordrende.

Behov for ledsager

Når du søker ditt barn til Hudøy er det viktig at du kjenner til hvilke muligheter som finnes for å ha med ledsager under oppholdet. Vi har dessverre ikke ansatte som kan ta ledsageransvar for enkeltbarn, så dere må selv sørge for å finne en eller flere egnede ledsagere og avklare de praktiske og økonomiske rammene for dette. Ettersom en eventuell ledsager vil inngå i arbeidsmiljøet på kolonien, vil det ikke være mulig å bruke foresatte eller familiemedlemmer som ledsager.

Siden vi ikke har tilstrekkelig med sengeplasser eller soverom, må ledsager sove på sovesalen sammen med barna og vi må derfor redusere kapasiteten på kolonien med tilsvarende antall barneplasser. For å få «sengeregnestykket» til å gå opp, må søkere med ledsagerbehov søke innen søknadsfristen (som regel i starten av mars) slik at vi kan holde av senger til eventuelle ledsagerplasser før de tilbys andre søkere. Etter første tildeling (som regel mot slutten av mars) vil det ikke være mulig å få plass med ledsager, ettersom alle sengene da er tildelt andre barn. Søkere med ledsagerbehov kan derfor ikke rykke opp fra venteliste i perioden frem til sommeren. Vi vil være avhengige av å få politiattest fra ledsageren og å kunne gi en litt grunnleggende opplæring om tilbudet på Hudøy.

På tross av disse begrensningene ønsker vi å vurdere mulighetene sammen med foreldre og barn – og strekke oss så langt det lar seg gjøre. Dette må vi klare uten at tilbudet til alle de andre forringes og med en trygghet for at opplevelsen blir god også for ditt barn.