Om mangfold og fellesskap på Camp Hudøy

Hvordan jobber vi med fellesskap, mangfold og trivsel på Camp Hudøy?

Ettersom Camp Hudøy skal være et tilbud til alle barn og unge i Osloskolen må vi jobbe for at alle barn (og familier) kjenner til tilbudet, vet nok om tilbudet til å kunne vurdere om det er aktuelt og ha ordninger som gjør at alle har råd. Vi må også sørge for at leirene gjennomføres på en måte så det passer for alle og motvirke hindringer slik at alle kan føle seg som en del av fellesskapet.

Nettsider på flere språk – på nettsidene våre kan man øverst i høyre hjørne endre språk på hjemmesiden. Vi håper at dette bidrar til at foresatte og deltagere lettere skal kunne få informasjon gjennom nettsidene på sitt eget språk. Det er viktig for oss at foreldre føler seg trygge når de sender barna sine på Hudøy.

Informasjon til alle skoler – hvert år distribueres en papir-folder med informasjon om tilbudet til alle skoler som ønsker det. Alle skolene får brosjyren digitalt.

Informasjon gjennom foreninger og organisasjoner – Vi er også i kontakt med flere organisasjoner som jobber med barn og unge som hjelper oss med informasjon til forskjellige bydeler/grupper. Kjenner du til organisasjoner som kan hjelpe oss til å informere enda bedre, så tips oss gjerne om det.

Inntektsbasert betaling – hvis du har lav inntekt kan du sende oss dokumentasjon på din inntekt og få betydelig reduksjon i deltageravgiften.

Kost – når du søker om plass på Camp Hudøy vil du bli bedt om å si fra om matallergier/matpreferanser. Vi tar hensyn til barn med allergier og annen matintoleranse. Vi har også alternative matvarer til barn som ikke spiser svinekjøtt. Har barnet ditt cøliaki, laktoseintoleranse, ønsker halalkost, et vegetarisk kosthold eller lignende ber vi deg legge inn denne informasjonen på «min side». Vi tilrettelegger så godt som mulig for at den enkelte med matallergier får så lik mat som de andre, men det er ikke alltid det lar seg gjøre at de får noe som ligner helt.

Tilrettelegging – når du søker om plass på Camp Hudøy vil du bli bedt om å si fra om ditt barn har behov for tilrettelegging i fht helse, livssynsbaserte behov, utfordringer knyttet til hjemmesituasjonen eller andre ting. Hvis du lurer på om vi kan tilrettelegge for ditt barn kan du også ta kontakt (se kontaktinfo under).

Fellesskap, trivsel, mobbing og rasisme – de ansatte på Camp Hudøy har både erfaring og klare retningslinjer for hvordan de skal jobbe for å lage et godt fellesskap på campen og hvordan de skal forebygge og reagere på for eksempel mobbing og rasisme. Fra barnas første dag på Hudøy vil vi snakke med barna om dette og det følges opp gjennom hele perioden. At alle barn og unge skal trives og være en del av fellesskapet på kolonien er et hovedfokus i alle samlinger og barna medvirker i arbeidet. Ved slutten av hver dag vil de ansatte sette seg ned å snakke om barnegruppen og dagens aktiviteter – og om hvert enkelt barn har vært med i fellesskapet, trives osv. Vi har en lav terskel for å kontakte foreldre for å få råd og tips.

Mestring og trivsel – Når barn kommer til Camp Hudøy for første gang kan de oppleve «alt» som veldig nytt og annerledes enn det de er vant til. De kjenner ikke øya og kolonien, de voksne omsorgspersonene, de andre barna, rutinene på Hudøy osv.  I tillegg opplever mange det som uvant at det stilles en del krav til de, som for eksempel å smøre matpakke før tur, å re sengen, å rydde etter seg etter de har spist osv. Vår erfaring er at de fleste barna blir stolte av å klare dette og «vokser noen hakk» i løpet av en sommer på Hudøy.

Samtidig opplever vi at barn og unge har veldig forskjellig utgangspunkt og erfaringer fra sin hjemme -og skolesituasjon – og at foreldre har forskjellig tanker om at deres barn møter nye utfordringer. Litt enkelt fortalt – noen ønsker for eksempel å beskytte barnet ved å «fjerne utfordringer», mens andre ønsker å støtte barnet til å «klare utfordringen». En del foreldre kan bli veldig usikre på om deres barn har «normale» reaksjoner og ferdigheter.

Her på Hudøy tenker vi at alle barn sine utgangspunkt er normale og at det er viktig å få støtte når man skal mestre noe nytt. Vi har mange års erfaring med å støtte barns utvikling og mestring og observerer hvert år hvor gode barn er til å «klare nye ting» så lenge de har trygge voksne som støtte. Samtidig vet vi at foreldre kjenner sitt barn best og kan gi oss tips om hvordan vi best kan støtte akkurat sitt barn.

Lurer du på noe kan du mer enn gjerne kontakte oss på christopher@hudoy.no eller andre@hudoy.no