Priser

Alt er inkludert i prisen, også transport mellom Oslo og Hudøy. Stiftelsen Hudøy har ulike rabattordninger, både søskenmoderasjon og prisregulering etter foresattes inntekt. Her må du sende inn Skattemeldingen som bevis på inntekt.

Makspris for 5-dagersoppholdet er 2 600 kroner.
Makspris for 12-dagersoppholdet er 5 200 kroner

Søskenrabatt

Vi har en søskenmoderasjon for barn i samme husstand. Eldste barn betaler full pris etter eventuell inntektsmoderasjon, mens resten av søskene betaler en klasse ned.

Inntektsregulert pris

Prisen er regulert etter inntekt og krever at skattemelding er sendt inn.

Tabellen under viser prisen for oppholdet, med alt inkludert, basert på husstandens bruttoinntekt i 1.000 kr. Dette er oppdaterte priser for 2021.

 • INNTEKT
 • -100
 • 100-200
 • 200-300
 • 300-400
 • 400-500
 • 500-750
 • 750-
 • 5-DAGERSLEIR
 • 475,-
 • 600,-
 • 850,-
 • 1 415,-
 • 1 975,-
 • 2 475,-
 • 2 600,-
 • 12-DAGERSLEIR
 • 950,-
 • 1 200,-
 • 1 700,-
 • 2 830,-
 • 3 950,-
 • 4 950,-
 • 5 200,-