Priser

Camp Hudøy har to ulike rabattordninger: søskenmoderasjon og prisregulering basert på husstandens samlede bruttoinntekt. Alt er inkludert i prisen, uansett hvilken pris du får. Dette inkluderer også transport mellom Oslo og Hudøy på de oppsatte avreise- og hjemreisedagene.

Søskenmoderasjon

Det er rabatt for barn i samme husstand. Det eldste barnet betaler full pris etter eventuell inntektsregulering, mens resten av søsknene betaler en prisgruppe ned.

Inntektsregulering

Inntektsregulert pris krever at du sender inn skattemelding som bevis på inntekt. Dette gjør du ved å logge inn på «min side», scrolle ned til «skatteinformasjon» og trykke på «ny skatteinformasjon». Last så opp skattemeldingen din. Prisgruppe settes basert på husstandens samlede bruttoinntekt. Prisgruppe A (makspris) tildeles automatisk dersom du ikke sender inn skattemelding.

Prisgruppe A
(inntekt over 750.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 5.490,-
 • 5-dagersleir: kr. 2.745,-

Prisgruppe B
(inntekt mellom 500.000,- og 750.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 5.230,-
 • 5-dagersleir: kr. 2.615,-

Prisgruppe C
(inntekt mellom 400.000,- og 500.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 4.160,-
 • 5-dagersleir: kr. 2.080,-

Prisgruppe D
(inntekt mellom 300.000,- og 400.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 2.990,-
 • 5-dagersleir: kr. 1.495,-

Prisgruppe E
(inntekt mellom 200.000,- og 300.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 1.800,-
 • 5-dagersleir: kr. 900,-

Prisgruppe F
(inntekt mellom 100.000,- og 200.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 1.280,-
 • 5-dagersleir: kr. 640,-

Prisgruppe G
(inntekt under 100.000,-)

 • 12-dagersleir: kr 990,-
 • 5-dagersleir: kr. 495,-