Visjon og målsetting

Stiftelsen Hudøy ble etablert høsten 1990 som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune, men det har vært feriekoloni på Hudøy i over 100 år. Stiftelsens formål er å drive sommerleir for barn i Osloskolen. Sommerleirene er for barn mellom 2.–7. trinn i Osloskolen, og hver sommer er 1370 barn på Hudøy i regi av Camp Hudøy. Kirkens Bymisjon har forretningsførsel for Stiftelsen Hudøy, og det er fire faste ansatte i stiftelsen. To i administrasjonen i Oslo og to i vedlikehold på Hudøy.

Vår målsetting er å gi gode ferieminner til barn i Osloskolen.
Tilbudet vårt går til alle barn fra 2.–7. trinn i Osloskolen, og oppholdet er prisregulert etter foresattes inntekt. Hvert år strekker vi oss etter et mål om å ha barn på Hudøy fra hele Oslo. Denne rekrutteringsformen bidrar til at barn møtes på tvers av økonomisk status, lokalmiljøer og bakgrunn. Hudøy blir slik et Oslo i miniatyr. At barn fra hele Oslo kan dele de samme sommerminnene fra Hudøy bidrar til fellesskap og mangfold.

Hudøy sin spesialisering er at vi rekrutterer på barns allmenne interesser, ikke på spesialinteresser som idrett eller hobby. Hudøy gir en pause fra en travel hverdag i Oslo som ofte preges av mange prestasjonskrav. På Hudøy er det rom for kreativitet. En god sommerferie går aldri av moten!