Personvernerklæring

Informasjon til barn og foreldre om behandling av personopplysninger ved Camp Hudøy.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og hvorfor opplysningene samles inn. Camp Hudøy, ved virksomhetsleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Virksomhetsleder har ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med personvernregelverket.

Hvorfor behandler vi personopplysningene deres?

Camp Hudøy behandler personopplysninger om barn og foresatte i forbindelse med påmelding av barn til feriekoloni. Formålet med behandlingen av personopplysninger er at vi skal kunne vurdere kapasitet og for å kunne gi tilbud på opphold, og for at vi skal kunne tilrettelegge og gjennomføre feriekolonien på en forsvarlig og sikker måte for barna.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Opplysningene som innhentes er følgende: barnets navn, foresattes navn, telefon, e-post, inntekt, barnets fødselsdato, skoletilhørighet og klassetrinn, navn på eventuelle søsken, navn på venn (dersom man søker med vennekode) og annen viktig informasjon om behov for særskilt tilrettelegging som f.eks. opplysninger om helse og matallergier. Disse opplysningene er det nødvendig for oss å ha for å kunne gi barna et godt tilbud når de er hos oss. Vi behandler disse opplysningene ut fra at vi har en berettiget interesse.

Opplysningene du oppgir blir behandlet konfidensielt og deles ikke med andre.  Opplysningene slettes etter endt sesong.

Bilde -og video policy

For at omsorgspersoner og venner skal kunne dele barnas opplevelser underveis og etter oppholdet på Hudøy, har vi ansatt én til to mediekonsulenter som tar bilder fra campene og legger ut på en åpen Facebookgruppe. Vi har valgt å legge ut i en åpen gruppe fordi det ikke vil være mulig å administrere lukkede grupper med 1380 barn med foresatte fordelt på 36 camper hver sommer. Mediekonsulentene er godt trent til denne oppgaven og rammene for billedtagning og publisering i sosiale medier og på hjemmesidene.

Stiftelsen velger å benytte sosiale medier fordi vi har begrensede muligheter for annen kommunikasjon og formidling mellom Hudøy og foresatte (få telefoner og dårlig dekning) og fordi barna ikke har telefoner på Hudøy og kan ta bilder selv. Alle bilder/filmer som publiseres av oss viser barn som har samtykket (av barn og foresatte) til å bli tatt bilde av eller filmet og at det legges på en åpen gruppe på facebook eller brukes i markedsføring (barn/foresatte som ikke har samtykket blir ikke tatt bilde av).

Vi forsøker å sikre at bildene viser bredden av aktiviteter på øya og vi forsøker å få til en best mulig representasjon fra hver koloni. Det skal ikke vises nærbilder eller alenebilder av barn i badeklær eller lignende, dersom bildene tydelig viser intime kroppsdeler. Skulle du finne bilder som du tenker ikke bør publiseres setter vi pris på om du gir oss beskjed om det. Hvert år sletter vi alle bilder og filmer fra før forrige sesong fra våre sosiale medier.

Frivillig samtykke

Det er frivillig for deg og barna å samtykke til at det blir tatt bilder. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å oppgi noen grunn for dette. Når du trekker tilbake samtykket, vil bildene bli slettet fra vår base og fra våre kanaler på nett.

Dine rettigheter

 • Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler de, og du kan be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler.
 • Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av bilder.
 • Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine.
 • Du har rett til å be om at vi retter opplysninger om deg, dersom vi har registrert feil opplysninger.
 • Du har rett til å be om begrensning i behandlingen. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger ulovlig, kan du be om begrensing inntil vi finner ut av om vi gjør dette på en lovlig måte.
 • Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil da ikke kunne behandle personopplysningene dine.
 • Du har også rett på å klage til Datatilsynet. Informasjon om dette finner du på Datatilsynet sine nettsider.

Spørsmål

Har du spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger kan du kontakte oss eller personvernombudet vårt. Vi har felles personvernombud med Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Camp Hudøy

 • Postadresse:  Tollbugata 3, 0152 Oslo
 • Telefon: 22 36 55 07
 • E-post: firmapost@hudoy.no

Personvernombud

 • Postadresse: Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Camp Hudøy, Tollbugata 3, 0152 Oslo
 • Telefon: 474 87 036
 • E-post: personvernombud@bymisjon.no