Personvernerklæring

Informasjon til barn og foreldre om behandling av personopplysninger ved Camp Hudøy.

Formål

Camp Hudøy behandler personopplysninger om barn og foresatte i forbindelse med påmelding av barn til feriekoloni. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne vurdere kapasitet og for å kunne gi tilbud på opphold. 

Opplysningene som innhentes er følgende: barnets navn, foresattes navn, telefon, e-post, inntekt, barnets fødselsdato, skoletilhørighet og klassetrinn, navn på søsken, navn på venn og annen viktig informasjon om behov for særskilt tilrettelegging som f.eks. opplysninger om helse og matallergier. 

Opplysningene du oppgir blir behandlet konfidensielt og deles ikke med andre. Opplysningene slettes etter endt sesong.  

Frivillig samtykke

Det er frivillig for deg å oppgi dine og ditt barns personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å oppgi noen grunn for dette. Når du trekker tilbake samtykket, vil vår behandling av dine og ditt barns personopplysninger opphøre og opplysningene vil bli slettet. Uten opplysningene vil vi ikke kunne betjene din søknad om opphold på Camp Hudøy. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og hvorfor opplysningene samles inn. Camp Hudøy, ved virksomhetsleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Virksomhetsleder har ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med personvernregelverket.

Bildepolicy

For at omsorgspersoner og venner skal kunne dele barnas opplevelser underveis og etter oppholdet på Hudøy, har vi ansatt én til to mediekonsulenter som tar bilder fra campene og legger ut på en åpen Facebook gruppe. Vi har valgt å legge ut i en åpen gruppe fordi det ikke vil være mulig å administrere lukkede grupper med 1480 barn med foresatte fordelt på 36 camper hver sommer. Mediekonsulentene er godt trent til denne oppgaven og rammene for billedtagning og publisering i sosiale medier.

Stiftelsen velger å benytte sosiale medier fordi vi har begrensede muligheter for annen kommunikasjon og formidling mellom Hudøy og foresatte (få telefoner og dårlig dekning) og fordi barna ikke har telefoner på Hudøy og kan ta bilder selv. Alle bilder som publiseres av oss viser barn som har samtykket (av barn og foresatte) til å bli tatt bilde av og at det legges på en åpen gruppe (barn/foresatte som ikke har samtykket blir ikke tatt bilde av).

Vi forsøker å sikre at bildene viser bredden av aktiviteter på øya og vi forsøker å få til en best mulig representasjon fra hver koloni. Det skal ikke vises nærbilder eller alenebilder av barn i badeklær eller lignende, dersom bildene tydelig viser intime kroppsdeler. Skulle du finne bilder som du tenker ikke bør publiseres setter vi pris på om du gir oss beskjed om det.

Dine rettigheter

Du har rett til: 

  • innsyn i opplysninger som er lagret om deg. 
  • å trekke tilbake ditt samtykke. 
  • å kreve at ufullstendige, feilaktige og unødvendige opplysninger om deg eller ditt barn blir rettet eller slettet. 

Har du spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger kan du kontakte oss eller personvernombud i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 

Camp Hudøy

  • Postadresse:Tollbugata 3, 0152 Oslo
  • Telefon: 22 36 55 07
  • E-post:firmapost@hudoy.no 

Personvernombud i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: