Personvernerklæring

Informasjon til barn og foreldre om behandling av personopplysninger ved Camp Hudøy. 

Formål                                                                                                        

Camp Hudøy behandler personopplysninger om barn og foresatte i forbindelse med påmelding av barn til feriekoloni. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne vurdere kapasitet og for å kunne gi tilbud på opphold. 

Opplysningene som innhentes er følgende: barnets navn, foresattes navn, telefon, e-post, inntekt, barnets fødselsdato, skoletilhørighet og klassetrinn, navn på søsken, navn på venn og annen viktig informasjon om behov for særskilt tilrettelegging som f.eks. opplysninger om helse og matallergier. 

Opplysningene du oppgir blir behandlet konfidensielt og deles ikke med andre. Opplysningene slettes etter endt sesong.  

Frivillig samtykke                                                                                    

Det er frivillig for deg å oppgi dine og ditt barns personopplysninger. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å oppgi noen grunn for dette. 

Når du trekker tilbake samtykket, vil vår behandling av dine og ditt barns personopplysninger opphøre og opplysningene vil bli slettet. 

Uten opplysningene vil vi ikke kunne betjene din søknad om opphold på Camp Hudøy. 

Behandlingsansvarlig                                                                             

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og hvorfor opplysningene samles inn. 

Camp Hudøy, ved virksomhetsleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Virksomhetsleder har ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med personvernregelverket. 

Dine rettigheter                                                                                       

Du har rett til: 

  • innsyn i opplysninger som er lagret om deg. 
  • å trekke tilbake ditt samtykke. 
  • å kreve at ufullstendige, feilaktige og unødvendige opplysninger om deg eller ditt barn blir rettet eller slettet. 

Har du spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger kan du kontakte oss eller personvernombud i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 

  • Camp Hudøy: 

Postadresse:Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 07
E-post:firmapost@hudoy.no 

  • Personvernombud i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: 

Postadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00
E-post:personvernombud@bymisjon.no