En «vanlig» dag

Døgnrytmen på Hudøy har vært nesten lik i alle år. Å være plassert på en øy med mye natur, legger føringer for hva man bruker dagen til.

07.30: Frokost for ansatte
08.00: Barna vekkes og det gjøres klart til frokost
08.30: Frokost for barna
10.00–15.00: Tur på øya/aktiviteter
15.20: Middag for ansatte
16.00: Middag for barna
17.00: Personalmøte
18.00: Aktiviteter
20.00: Kveldsmat
20.20: Kveldssamling
21.00: Kveldsstell «piss og puss»
21.30: Alle barn på sovesal og lesing av bok
22.00–08.00: Stille på sovesal og nattvakt ansvarlig frem til neste morgen

Oversikten viser hvordan dagen er lagt opp, men innholdet i dagene vil være forskjellig.