En del av Camp Hudøy sin strategi er at vi skal være tilgjengelige og skape fellesskap for alle barn og unge i Oslo. For å få til det jobber vi for at alle skal kjenne til tilbudet – og for å sørge for at det faktisk er barn fra hele Oslo på campene.

I år har over 2200 søkt om ferie på Hudøy. Dessverre har vi kun 1370 plasser, noe som viser at kampen om plassene er litt hard. Ettersom vi har et ønske om at Hudøy skal være for alle, jobber vi for at barn fra hele Oslo er med på campene – på den måten bygger vi fellesskap på tvers i byen vår!

Hvert år fører vi statistikk på søker -og deltagertall fra de 15 bydelene i Oslo – og fordelt på de kommunale skolene. Vi bruker denne statistikken når vi prioriterer markedsføring, dialogmøter/møtepunkter og til nyttige drøftinger med bydeler og kommuneadministrasjonen.

Hvis vi ser på tallene fra 2022 kan vi meg glede se at:

  • Camp Hudøy har søkere (og deltagere) fra alle bydelene i Oslo.  
  • Av de over 100 kommunale skolene i Oslo er det kun fem skoler som ikke har hatt barn på Hudøy i sommer.  I tillegg har det vært barn/ungdom fra 29 ungdom -og privatskoler.
  • Skoler med få søkere har høy deltagelse på campene.

Samtidig ser vi også at det er store forskjeller på søkertallene:

  • Det er stor variasjon (prosentvis) i søkertallene på Camp Hudøy fordelt på de forskjellige bydelene (minste bydel 1,5% til største bydel 17,3%).
  • Hvis vi ser på søkertallene (prosentvis) ut fra hvor mange barn/unge som bor i bydelene er forskjellene ikke så store (1,3% til 10,6%). 
  • Hvis vi ser på deltagertallene (også prosentvis) ut fra hvor mange barn og unge som bor i bydelene er forskjellene enda mindre (1,2% til 6%).

Sammen med kommuneadministrasjonen og styret i Stiftelsen Hudøy vil vi fortsette å jobbe systematisk for å legge til rette for deltagelse fra hele Oslo også i 2023.

Vi ønsker i enda større grad å komme i direkte kontakt til skoler, FAU’er, helsesykepleiere, lag og foreninger som kan hjelpe oss å gjøre tilbudet kjent – og bygge ned alle mulige terskler for deltagelse.

Har du lyst på besøk eller kontakt på din skole ta kontakt til oss på andre@hudoy.no