Fredag den 3. juni sendte vi ut nyhetsbrev på e-mail til de som har fått plass på Camp Hudøy 2022.

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi ditt barn har fått plass på Camp Hudøy. Logg inn på Hudøysiden for å se. www.hudoy.no

Reservasjon ved utdeling av JOD tabletter

Camp Hudøy har laget en plan for å atomberedskap. Planen inkluderer tiltak knyttet til isolasjon/hjemsendelse, forpleining og utdeling av JOD tabletter ved en atomhendelse.  I samarbeid med Færder kommune har vi derfor tilstrekkelig med JOD tabletter tilgjengelig, dersom det kommer et råd om utdeling fra Kriseutvalget for atomberedskap. Tablettene vil i et slik tilfelle administreres av helsepersonell etter offentlige retningslinjer. Etter avtale med kommuneoverlege i Oslo kommune, og i overensstemmelse med Helsedirektoratets retningslinjer, informere vi herved om at foresatte har en reservasjonsrett dersom ens barn ikke skal ta slike tabletter i en krisesituasjon. Dersom dere ønsker å reservere dere kan dette gjøres ved å informere om dette under «Informasjon om barnet» på Min side. Ønsker du at barnet ditt skal få JOD ved en slik hendelse trenger du ikke foreta deg noe.  

Ønsker du å lese mer helsedirektoratets anbefalinger klikk deg inn på https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/riktig-bruk-av-jodtabletter-mot-radioaktivt-nedfall

Denne mailen kan ikke besvares, men du kan sende mail til silje@hudoy.no om du har spørsmål. Her finner du heftet «Velkommen til Hudøy 2022» – på grunn av at fasttelefonnettet legges ned har hver leir nå nye mobilnummer.

Vennlig hilsen og akkasjing fra

Silje & André

Camp Hudøy